İşe Alım Sürüş Testi

İşe Alım Sürüş Testi

İşe Alım Sürüş Testi, araç teslim edilecek sorumluluk yüklenecek ve trafikte kişi ve kurumları temsil edecek olan sürücülere uygulanan bir eğitimdir.

Testin Amacı

İşe Alım Sürüş Testi amacı; pazarlama, satış, tıbbi mümessil gibi görevleri gereği günün büyük bir bölümünü trafikte geçiren sürücülerin değerlendirilmesini yapmak olası tehlike ve trafik kazalarını engellemek amacıyla yapılan eğitim hazırlanan raporla ilgili makam bilgilendirilerek doğru analiz yapmasını sağlar.

Testin Süresi

  • 1 gün
  • 1 saat teorik, 3 saat uygulamalı akan trafikte değerlendirme ve analiz

Toplam; 4 saattir.

süresi, eğitimi alacak kişi sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Şuan da yazacağımız eğitim süresi 10 kişilik bir sınıf için geçerlidir. Sınıf mevcud sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir.

1 günlük eğitimler için belirlenen eğitim saatleri; randevu saatinde başlar ve 4 saatlik süre içerisinde 1 gün olacak şekilde sonlandırılır.

  • 1 saat teorik eğitim,
  • 3 saat uygulamalı akan trafikte analiz ve değerlendirme,

olamak üzere toplamda 4 saat eğitim verilir.

Testin İşleyişi

Teorik (1 Saat); Teorik eğitimde eğitimi verecek olan eğitmen sınıf ile tanışır, katılımcıların sürüş durumlarına göre seviye belirleme analizi ve sürüş ihtiyaçlarını belirler. Türkiye’deki genel trafik durumu, işleyişi konuşulduktan sonra araç içi aktif ve pasif güvenlik sistemlerinden bahsedilir. Lastik basınçlarının kontrolü ve lastik ömürleri detaylı bir şekilde işlenir. Defansif sürüş ile ilgili Dünya genelinde olması gereken görseller ve gerçek kaza görüntüleri ile eğitim aşılanır.

Değerlendirme ve Test (3 Saat)Psikomotor davranışlarını ölçen yazılım sonuçları alınır. (el ayak koordinasyonuduyma görmeverilen reaksiyon süresi) katılımcılar teorik ders bitiminde eğitmenler eşliğinde araç kullanarak yanlış sürücü davranışları düzeltilir, eğitmen tarafından gözlenen sürücü ile ilgili rapor düzenleyerek gerekli birime verilir.

Test Belgesi/Sertifikası

İşe Alım Sürüş Testi, Sürüş Akademisi A.Ş. eğitim kompleksi içerisinde bu eğitimler için ayrılmış asfalt, stabilize toprak alan ve OFF-Road toprak alan pist alanlarında uygulanmaktadır. Uluslararası kurumlar tarafından sertifikalandırılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim müfredat ve mevzuatı uygulanır.

Eğitim veren tüm eğitmenler TOSFED ve Uluslararası lisanslara sahiptir.

Tüm eğitimler sonunda katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. (Her katılımcı için ayrı ayrı düzenlenen Sürücü Değerlendirme Raporu düzenlenir.)