Kaza İnceleme ve Kök Sebep Analizi

Kaza İnceleme ve Kök Sebep Analizi

Kaza inceleme ve kök sebep analizi oluşan kazalarda bağımsız olarak 3. taraf bilirkişi ve kaza araştırma / analiz uzmanı olarak, markaların faaliyetleri ile ilgili olan araç kazalarının kaza kök sebeplerini, oluşum nedenlerini ve şeklini içeren kaza analiz / soruşturma raporu hazırlanır. Markanın talebi doğrultusunda firma tarafından kurulacak analiz ve araştırma ekibine uzman personel desteği verilir.

Kaza raporu hazırlanmasında olay yerinin incelenmesi, delillerin toplanması, kayıtların gözden geçirilmesi vb. aşamalarından sonra kazanın göz önünde veya altta yatan kök sebeplerinin içerisinde yer aldığı bir rapor hazırlanır.

Kaza inceleme raporu sonucunda alınması gereken düzenleyici ve önleyici faaliyet veya yaptırımlar öneri olarak sunulur.

Hizmetin başlıca amaç ve faydaları;

  • Kazanın oluşumuna bağlı kök nedenlerinin objektif bir şekilde tespit edilmesi,
  • Alınması gereken önlem ve yapılması gereken yaptırımların tespit edilmesi,
  • Yapılan araştırmaların yardımıyla olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesini sağlamak.