ODY ve ÜDY Belgesi Hangi Firmalara Zorunludur?

ODY ve ÜDY Belgesi Hangi Firmalara Zorunludur?

ODY ve ÜDY Belgesi zorunluluğu olan firmalar belirli yetki belgelerine sahip firmalardan istenilen Mesleki Yeterlilik Belgesidir. Kısaca açıklamak gerekirse;

ODY Belgesi; orta düzey yöneticilik mesleki yeterlilik belgesidir. Yetki belgelerine sahip firmaların en az bir adet taşımacılık sınıfına göre ODY Belgeli bir orta düzey yönetici bulundurması zorunludur. Bu belgeyi almak için en az orta öğretim mezunu olmanız gerekmektedir. Belgenin herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Aldığınız belge ömür boyu geçerli olacaktır. İlla yönetici olmanıza gerek yok, kariyer yapmak ve yönetici olarak çalışmak için de bu belgeyi alabilirsiniz. Belgenin firmada işletilebilmesi için belge sahibinin o firmada SGK priminin yatırılıyor olması gerekmektedir. Firma sahiplerinin aldığı belgelerde geçerlilik gösterir.

ÜDY Belgesi; üst düzey yöneticilik mesleki yeterlilik belgesidir. Yetki belgelerine sahip firmaların en az bir adet taşımacılık sınıfına göre ÜDY Belgeli bir üst düzey yönetici bulundurması zorunludur. Bu belgeyi almak için en az lise mezunu olmanız gerekmektedir. Belgenin herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Aldığınız belge ömür boyu geçerli olacaktır. İlla yönetici olmanıza gerek yok, kariyer yapmak ve yönetici olarak çalışmak için de bu belgeyi alabilirsiniz. Belgenin firmada işletilebilmesi için belge sahibinin o firmada SGK priminin yatırılıyor olması gerekmektedir. Firma sahiplerinin aldığı belgelerde geçerlilik gösterir.

Hangi Firmalar ODY ve ÜDY Belgeli Personel Çalıştırmak Zorundadır?

[table id=36 /]

ODY ve ÜDY Belgesi Kapsamları

  • ÜDY 1 Belgesi aldığınızda ÜDY 2 Belgesi, ODY 1 Belgesi ve ODY 2 Belgesini
  • ÜDY 2 Belgesi aldığınızda ODY 2 Belgesini
  • ÜDY 3 Belgesi aldığınızda ÜDY 4 Belgesi, ODY 3 Belgesi ve ODY 4 Belgesini
  • ÜDY 4 Belgesi aldığınızda ODY 4 Belgesini
  • ODY 1 Belgesi aldığınızda ODY 2 Belgesini
  • ODY 2 Belgesi aldığınızda ODY 4 Belgesini

kapsamaktadır.

1 ve 3 belgeleri uluslararası geçerliliği olan belgelerdir. 2 ve 4 belgeleri ise yurtiçi geçerliliği olan belgelerdir.

ODY ve ÜDY Belgesi Bulundurmayan Firmalara Uygulanan Cezalar

  1. İstihdam Zorunluluğu Olan Firmalar yetki düzeylerine göre Mesleki Yeterlilik Belgesi almış Orta veya Üst Düzey Yönetici bulundurmamaları durumunda Karayolu Taşıma Yönetmeliği‘nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43(kırk üç) ‘ü maddesinin 15(on beş) ‘inci fıkrası gereğince “Yetki belgesi sahipleri ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6(altı) ay içinde Mesleki Yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.
  2. Buna göre; mevcut yeki belgesi sahibi firmalar Üst ve Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişilerin faaliyetleri süresince istihdam etmek zorundadırlar. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6(altı) ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi istihdam etmekle yükümlüdürler.
  3. İstihdam etmemeleri durumunda yönetmeliğin 76(yetmiş altı) ‘ncı maddesinin (n) Bendi; “43(kırk üç) ‘üncü maddesinin 15(on beş) ‘inci fıkrasının A ve B bentlerine aykırı hareket eden yetki belgelerine sahip firmalara her bent için 3(üç) uyarı cezası verilir.
  4. Yönetmeliğin “Geçici Durdurma” başlıklı 77(yetmiş yedi) ‘nci maddesinin 7(yedi) ‘nci fıkrasının A bendi de; 43(kırk üç) ‘ncü Maddenin 15(on beş) ‘inci ve 18(on sekiz) ‘inci fıkralarına aykırı hareket eden yetki belgesi sahipleri “aynı ihlali 1(bir) yıl içerisinde 3(üç) defa tekrar ederlerse faaliyetleri 10(on) gün süre ile geçici olarak durdurulur.” hükmüne amirdir.