Psikoteknik Nedir?

Psiko-Teknik Değerlendirme Sistemi

Sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülebildiği” bir sistemdir.

Böylece; bir sürücünün, bir aracı sürebilmek için asgari düzeyde, trafiğe ilişkin yeteneklere sahip olup olmadığı ve trafiğe ilişkin kişilik açısından, trafik kurallarına uyma eğilimine sahip olup olmadığı hakkında daha tarafsız, daha bilimsel ve daha standart koşullarda gerçekleştirilmiş uygulamalarla sonuçlara varılması sağlanabilmektedir.

Psiko-teknik değerlendirme merkezlerinde Psikiyatri Uzmanı ve Psikologlar görev yapmaktadır.

Yasal Konular

Ehliyet İadesi

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayalı Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde-79; kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen sürücüler, tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak, Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucu durumu uygun bulunan sürücülerin sürcü belgeleri Kanunun ilgili maddesinde belirtilen sürenin sonunda iade edilir.

KTY 60 e (Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 60 Bendi E)

Ticari araç kullanan sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları şarttır.

Psikoteknik Belgesi Nasıl alınır?

  • Psikoteknik cihazlarındaki testlere uygun ve doğru cevapları veren sürücüler, psikoteknik analizinden başarılı sayılır.

Psikoteknik için gerekli evraklar nelerdir ?

  • Sizler için detaylı olarak hazırladığımız Psikoteknik gerekli evraklar sayfasından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Psikoteknik Değerlendirme Fiyatı ne kadardır?

  • Psikoteknik Belgesi ücretleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

Kimler Psikoteknik Almalıdır?

  • Psiko-Teknik Değerlendirme Sistemi için yasal iki düzenleme bulunmaktadır. Bununla ilgili detaylı Kimler Psikoteknik Almalıdır yazımızda detaylandırılmıştır.

Psikoteknik Neleri Ölçer?

  • Zihinsel Yetenek ve Becerileri ölçmektedir. Detaylı bilgi Psikoteknik Neleri Ölçer yazımızdadır.

Psikoteknik Değerlendirmesinde Hangi Testler Uygulanır?

  • Uygulanan testleri detaylı olarak incelemek için Psikoteknik Uygulanan Testler yazımızda detaylı inceleyebilirsiniz.