Savrulan Araç

Skidplate dediğimiz aracın sürtünmesini en aza indirirek farklı zeminlerde size sürüş deneyimleri kazandıran aparat;