Sürücü Analiz ve Değerlendirme

Sürücü Analiz ve Değerlendirme

Sürücü analiz ve değerlendirme, sürücülerin sürüş profillerini rapor olarak çıkartılarak görev yaptıkları birimlerin amirleri bu değerlendirmeyi baz alarak araç teslimi için kaynak olarak kullanabilirler.

Amacı

Sürücü analiz ve değerlendirme amacı; sürücüleri değerlendirirken eksik olan bilgilerini tamamlamak yanlış sürücü davranışlarını düzeltmek, psikomotor değerlendirme ve sürüş kontrolü yaparak katılımcının sürüş seviyesini belirlemektir.

Analiz ve Değerlendirme Süresi

  • 1 gün
  • 1 saat teorik, 3 saat uygulamalı akan trafikte değerlendirme ve analiz

Toplam; 4 saattir.

Sürücü analiz ve değerlendirme süresi, eğitimi alacak kişi sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Şuan da yazacağımız eğitim süresi 10 kişilik bir sınıf için geçerlidir. Sınıf mevcut sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir.

1 günlük eğitimler için belirlenen eğitim saatleri; randevu saatinde başlar ve 4 saatlik süre içerisinde 1 gün olacak şekilde sonlandırılır.

  • 1 saat teorik eğitim,
  • 3 saat uygulamalı akan trafikte analiz ve değerlendirme,

olamak üzere toplamda 4 saat eğitim verilir.

Analiz ve Değerlendirme İşleyişi

Teorik (1 Saat); Teorik eğitimde eğitimi verecek olan eğitmen sınıf ile tanışır, katılımcıların sürüş durumlarına göre seviye belirleme analizi ve sürüş ihtiyaçlarını belirler. Türkiye’deki genel trafik durumu, işleyişi konuşulduktan sonra araç içi aktif ve pasif güvenlik sistemlerinden bahsedilir. Lastik basınçlarının kontrolü ve lastik ömürleri detaylı bir şekilde işlenir. Defansif sürüş ile ilgili Dünya genelinde olması gereken görseller ve gerçek kaza görüntüleri ile eğitim aşılanır. Eğitim için pist kuralları hatırlatılır ve uygulama pist eğitimine geçilir.

Akan Trafikte Analiz ve Değerlendirme (3 Saat)Psikomotor davranışlarını ölçen yazılım sonuçları alınır. (el ayak koordinasyonuduyma görmeverilen reaksiyon süresi) katılımcılar teorik ders bitiminde eğitmenler eşliğinde araç kullanarak yanlış sürücü davranışları düzeltilir, eğitmen tarafından gözlenen sürücü ile ilgili rapor düzenleyerek gerekli birime verilir.

Değerlendirme Belgesi/Sertifikası

Sürücü analiz ve değerlendirme, Sürüş Akademisi A.Ş. eğitim kompleksi içerisinde bu eğitimler için ayrılmış asfalt, stabilize toprak alan ve OFF-Road toprak alan pist alanlarında uygulanmaktadır. Uluslararası kurumlar tarafından sertifikalandırılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim müfredat ve mevzuatı uygulanır.

Eğitim veren tüm eğitmenler TOSFED ve Uluslararası lisanslara sahiptir.

Tüm eğitimler sonunda katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. (Her katılımcı için ayrı ayrı düzenlenen Sürücü Değerlendirme Raporu ve Güvenli Sürüş Teknikleri Sertifikası düzenlenir.)